Aanmelden Volkswagen LT Club,
Voor het lidmaatschap van de Volkswagen LT Club is een bijdrage verschuldigd van slechts € 25.00 per jaar voor de administratiekosten, het organiseren van treffens, het bijhouden van de Internetsite en de nieuwsbrief aan de leden als er wat te melden is. Het inschrijfgeld voor nieuwe leden is € 7,50.  

Wilt u nog meer plezier met uw Volkswagen LT beleven wordt dan lid van onze club. U krijgt informatie van de VW LT Club over technische zaken maar ook info over het kamperen in het algemeen met een camper. Het onderlinge uitwisselen van ervaring van leden, op onze ontmoetingen en de weekenden die wij gezamenlijk organiseren. U bent al lid voor 25.00 per jaar Aanmelden kunt u zich door dit formulier in te vullen.

 
Wij wijzen u erop dat het 1-2 weken duurt voor uw betaling bij ons bekend en verwerkt is. Wij hopen dat u veel plezier zult hebben van uw lidmaatschap.
LET OP, DE CONTRIBUTIE LOOPT GELIJK MET HET KALENDERJAAR.
Uw gegevens worden niet verstrekt aan derden, uitsluitend gebruikt voor clubdoeleinden. Niet volledig ingevulde aanmeldformulieren, of betalingen zonder aanmeldformulier kunnen niet in behandeling worden genomen.