PRIVACY POLICY (WEBSITE)


Dit is de privacy policy van de VW LT club, gevestigd te Heino Bestuur VW LT club en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 05070907 (hierna: "VW LT club"). Deze privacy policy omschrijft welke persoonsgegevens VW LT club verwerkt wanneer u onder andere de website http://www.vwltclub.nl bezoekt, en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.


In deze privacy policy wordt de website http://www.vwltclub.nl aangeduid als: VW LT club.

 1. Gebruik van persoonsgegevens

  1. Wanneer u VW LT club bezoekt vraagt VW LT club (mogelijk) persoonsgegevens van u indien u:

 • Lid wordt van VW LT club;

 • Inschrijft voor een evenement;

 • Inschrijft voor een nieuwsbrief;

 • Via het contactformulier contact met ons opneemt.

  1. Daarnaast verzamelt en gebruikt VW LT club persoonsgegevens over bezoekers van de website door middel van:

  1. VW LT club verzamelt op deze wijze de volgende (persoons)gegevens:

 • Heer/mevrouw,

 • Voorletters,

 • Naam,

 • Adres,

 • Postcode,

 • Woonplaats,

 • e-mailadres,

 • Telefoonnummer,

 • Mobiel nummer,

 • Banknummer,

 • Geboortedatum,

 • Hond,

 • EHBO, BHV, AED,

 • Merk/type/bouwjaar van het voertuig,

 • Geschorst/apk.

  1. VW LT club gebruikt deze gegevens (mogelijk) om:

  • het lidmaatschap te effectueren;

  • evenementen administratie

  • nieuwsbrieven te verzenden;

  • contact met u op te nemen of te onderhouden.

 1. Gebruik van cookies en bezoekersregistratie

  1. Voor meer informatie over het gebruik van cookies door VW LT club en voor het instellen van uw toestemmingen voor het toepassen daarvan, verwijzen wij u naar de cookie-manager secretariaat@vwltclub.nl

 2. Informatie, wijziging en bezwaar

  1. U kunt contact opnemen met VW LT club via secretariaat@vwltclub.nl  voor:

  • meer informatie over de wijze waarop VW LT club persoonsgegevens verwerkt;

  • vragen naar aanleiding van deze privacy policy;

  • inzage in de persoonsgegevens die VW LT club met betrekking tot u verwerkt;

  • bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door VW LT club.

 1. Beveiliging van uw gegevens

  1. VW LT club zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacy policy genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.

  2. VW LT club zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen. Het is echter nooit mogelijk om uw gegevens 100% te beveiligen.

 2. Derden

  1. VW LT club zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven of VW LT club daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

 3. Melding Autoriteit Persoonsgegevens.

  1. Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van uw persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld.

 4. melding aan betrokkene

  1. U wordt van een eventuele inbreuk op onze beveiliging op de hoogte gesteld, indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor uw persoonlijke levenssfeer.

 5. Wijzigingen privacy policy

  1. Het kan voorkomen dat het in deze privacy policy opgenomen beleid in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden u daarom aan om onze privacy policy regelmatig te bekijken.


16-11-2018