Het is weer zover. Wederom in samenwerking met Rick Gudden, eigenaar van Autoservice Wehl, wordt er weer een technisch weekend met mogelijkheid tot APK keuren en afmelden georganiseerd. Dit is inmiddels een traditie bij de Volkswagen LT Club. Wij hopen wederom een groot aantal leden te mogen begroeten. Tevens is dit ook een weekend om elkaar weer te zien en te spreken, daar wij tegenwoordig op een camping verblijven. Dus ook leuk voor de dames en de kinderen.

De garage waar het voor de 3e keer plaatsvindt is: “Autoservice Wehl”, Beekseweg 21G, 7031 AT, Wehl, dit is in de provincie Gelderland.

  • Wij hebben hiervoor wederom de nabij gelegen camping geserveerd! Voor € 10,00 per nacht per equipe. Te weten: Camping de Dassenboom, Dassenboomse Allee 2, 7031GV, Wehl. Telefoonnummer 0314 681 816.
  • De camping ligt op nog geen twee kilometer verwijderd van de garage.
  • Douchen kost € 0.50.
  • Op de zaterdagavond kunnen we gebruik maken van vuurtonnen.


Jullie kunnen vanaf vrijdag 20 maart op de camping terecht. Deze is eerder nog niet geopend!

Campers die geschorst zijn bij de belastingdienst zijn ook welkom. Des betreffende eigenaar

kan dan meedoen aan de evenementenregeling. Let er wel op dat uw camper verzekerd is.

Afspraken voor voorkeuren/keuren dient u zelf te regelen met Rick. Telefoonnummer 06-49 24 88 33. In verband met de veiligheid is het niet toegestaan zich in de garage te begeven enkel op uitnodiging van Rick of zijn assistent(en). Zelf sleutelen is niet toegestaan!

Wordt de camper op zaterdag gekeurd dan volgt de afmelding op maandag. Dit omdat de RDW tijdens het weekend gesloten is! De volgorde van keuringen wordt in overleg met Rick bepaald. Daar er bij de garage weinig parkeer gelegenheid is verblijft u op de camping tot wij u vragen naar de garage te rijden ter voorkeuring/keuring. Graag deze instructie opvolgen om het keuren soepel te laten verlopen.

De aanvang van de keuringen is op zaterdag 23 maart vanaf 9.00 uur. De keurmeester keurt en bespreekt daarna eventuele aandachtspunten met u.

Inspecteren, voorkeuren en/of afmelden bij RDW:

  • De voorkeurkosten bedragen: € 25,- (dit bedrag wordt in mindering gebracht wanneer je de LT laat APK-keuren incl. afmelden).
  • Keuren en afmelden met benzinemotor: €35,00
  • Keuren en afmelden met dieselmotor: € 50,00.

Natuurlijk is het mogelijk tijdens dit weekend een kijkje te komen nemen op de camping om te zien hoe een en ander verloopt, kennis te maken met andere leden en te leren van anderen. Indien u niet overnacht dient u de camping om 18.00 uur te hebben verlaten.

Het programma ziet er als volgt uit:

Voor diegene die de zaterdagavond verblijven op de camping is er de mogelijkheid om deel te nemen aan een gezamenlijk Chinees buffet. Dit alleen bij voldoende aanmeldingen. Mocht de warme maaltijd niet doorgaan krijgt u het teveel betaalde bedrag ná het weekend terug gestort.

Gedurende het evenement is er koffie en thee beschikbaar in de kantine van de camping.

De kosten voor de gezamenlijke maaltijd op zaterdagavond bedragen:

Per persoon                                                                         € 11,00

kinderen van 4 t/m 11 jaar                                                     € 6,00

en kinderen van 0 tot 4 jaar                                                     gratis.

Drankjes dient u zelf mee te nemen.

De gezamenlijke maaltijd vindt plaats op  camping “De Dassenboom” rond 18.00 uur

De kosten van de warme maaltijd(Chinees) en de overnachtingen dienen overgemaakt te worden op rekeningnummer NL97 RABO 0373 0779 63 onder vermelding van:

“Technisch weekend”.

De kosten van het voorkeuren en/of APK keuren en-afmelden dienen ter plekke aan Rick Gudden betaald te worden.

Het inschrijfformulier plus betaling moet uiterlijk 15 maart binnen zijn.

Zonder aanmelding is bezoeken van het evenement mogelijk, maar dan kunnen wij geen eten aanbieden.

We hopen wederom veel van onze leden te mogen ontvangen op dit Technisch weekend “Nieuwe stijl” en wellicht tot op de camping.

Inschrijfformulier

Technische informatiedag met mogelijkheid tot voorkeuren, APK + afmelden 2020

Naam en voornaam                :

Lidnummer                             :

Aantal personen per camper :

Adres                                      :

Postcode en woonplaats        :

Kenteken LT

E-mail adres                          :                                  

Overnachten datums             :

Evenementenregeling            :

(geschorst)                             : Ja/nee:. Dag van aankomst            Dag van vertrek:

Deelnemers warme maaltijd:  aantal volwassenen:       aantal kinderen     leeftijd:

U kunt het aanmeldformulier ook vinden op onze website www.vwltclub.nl.