Zoals bekend heeft het coronavirus (officieel COVID-19) eind februari ook Nederland bereikt. Geen reden tot paniek, maar wel zaak om een aantal maatregelen te nemen om verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen. Door deze omstandigheden zien wij ons spijtig genoeg genoodzaakt om ons evenement  Technisch Weekend” d.d.20-21 en 22 maart welk zou plaats vinden op camping de Dassenboom te Wehl te annuleren.

Onze excuses voor het ongemak.

Bestuur VWLTclub.