Welkom op de website van de Volkswagen LT Club.
De Volkswagen LT Club is op 4 mei 2002 opgericht door een clubje fervente LT bezitters, na twee jaar van voorbereidingen en inventarisaties werd tijdens een treffen tot de oprichting overgegaan hierbij zijn voor een groot deel de statuten van onze collega club "Dubbellucht" overgenomen. Inmiddels zijn we al vele jaren verder, en is de club gegroeid van rond de 90 betalende leden tot 300 betalende leden en dat aantal neemt nog steeds gestaag toe.
Voor u als niet lid is zoals reeds aangegeven slechts een deel van de site toegankelijk. Delen waar u geen toegang heeft zijn het on-line werkplaatshandboek en het inlogdeel van de site. Vrij te bekijken zijn de onderwerpen welke overal op het internet te vinden zijn of waarvan wij vinden dat ze niet specifiek gebonden zijn aan de Volkswagen LT.
Op onze site vind u geen reisverslagen. (Wel in het clubblad). We hebben gemeend deze niet te moeten plaatsen omdat op andere sites hierover voldoende valt te lezen.

Het gedeelte van de site welke alleen voor leden beschikbaar is bevat ondermeer een werkplaatshandboek en andere Volkswagen LT gerichte informatie. Inloggen is mogelijk via het menu "inloggen" of rechtstreeks naar het werkplaats gedeelte via deze link.
Voor het lidmaatschap van de Volkswagen LT Club is een bijdrage verschuldigd van slechts € 25.00 per jaar, en eenmalig 7,50 inschrijfkosten voor  administratiekosten, het organiseren van treffens, het bijhouden van de Internetsite en het clubblad.
Met LT groet,
Bestuur Volkswagen LT club.
  Bookmark and Share