Het forum heeft een update gehad, zie: viewtopic.php?f=11&t=10052
Advertentie Volkswagen LT Club.
Wil ook jouw garagehouder, automaterialenhandel, interieurbouwer of andere geïnteresseerde adverteren in ons clubblad "Het LT-tje" dan gaat hij als volgt te werk:
Stuur de gewenste lay-out eventueel met foto of logo, digitaal of op papier, naar:
Secretariaat VW LT CLUB
Jan Albers
Hardeweg 6
5801 PJ Venray
secretariaat@vwltclub.nl
Met de vermelding of men een hele of halve pagina, in zwart/wit of kleur wenst (1 pagina is formaat A4). De kosten voor een advertentie zijn:
  • Halve pagina zwart/wit  € 40.00
  • Hele pagina zwart/wit    € 75.00
  • Halve pagina kleur        € 125.00
  • Hele pagina kleur          €200.00
Bovenstaande prijzen zijn per kalanderjaar. Dit bedrag overmaken op, rekeningnr. NL97 RABO 0373.0779.63 van de  Rabobank te Heino, t.n.v. penningmeester VW LT CLUB te Heino
Zodra de betaling is ontvangen wordt de advertentie geplaatst in het eerstvolgende LT-tje en ontvangt de adverteerder van de VW LT CLUB een factuur, zonder BTW, als betalingsbewijs.
Tevens ontvangt de adverteerder een bewijsnummer.
Het tarief geldt voor een advertentie in 4 uitgaven.
Oplage: minimaal 300 stuks of zoveel meer als er geregistreerde leden zijn.
De VW LT CLUB Nederland heeft leden in alle provincies en heeft contacten met haar zusterverenigingen in België, Engeland en Duitsland.