Advertentie Volkswagen LT Club.
Wil ook jouw garagehouder, automaterialenhandel, interieurbouwer of andere geïnteresseerde adverteren in ons clubblad "Het LT-tje" dan gaat hij als volgt te werk:
Stuur de gewenste lay-out eventueel met foto of logo, digitaal of op papier, naar:
Anita Verharen
Boschweg 204
5481 EK Schijndel
Of per mail,
Secretariaat
Met de vermelding voor een hele of halve pagina, (1 pagina is formaat A4). De kosten voor een commerciële advertentie zijn:
  • Halve pagina in full colour € 50,00
  • Hele pagina in full colour  € 100,00
Meer inlichtingen over advertenties zijn verkrijgbaar bij de penningmeester.
Bovenstaande prijzen zijn per kalenderjaar. Dit bedrag overmaken op, rekeningnr. NL97 RABO 0373.0779.63 van de  Rabobank te Heino, t.n.v. penningmeester VW LT CLUB te Heino
Zodra de betaling is ontvangen wordt de advertentie geplaatst in het eerstvolgende LT-tje en ontvangt de adverteerder van de VW LT CLUB een factuur, zonder BTW, als betalingsbewijs.
Tevens ontvangt de adverteerder een bewijsnummer.
Het tarief geldt voor een advertentie in 4 uitgaven.
Oplage: zoveel als er geregistreerde leden zijn.
De VW LT CLUB Nederland heeft leden in alle provincies en heeft contacten met haar zusterverenigingen in België, Engeland en Duitsland.