Aanmelden Volkswagen LT Club,
Voor het lidmaatschap van de Volkswagen LT Club is een bijdrage verschuldigd van slechts € 25.00 per jaar voor de administratiekosten, het organiseren van treffens, het bijhouden van de Internetsite en de nieuwsbrief aan de leden als er wat te melden is. Het inschrijfgeld voor nieuwe leden is € 7,50.  

Wilt u nog meer plezier met uw Volkswagen LT beleven wordt dan lid van onze club. U krijgt informatie van de VW LT Club over technische zaken maar ook info over het kamperen in het algemeen met een camper. Het onderlinge uitwisselen van ervaring van leden, op onze ontmoetingen en de weekenden die wij gezamenlijk organiseren. U bent al lid voor 25.00 per jaar Aanmelden kunt u zich door dit formulier in te vullen, uitprinten en op te sturen naar:

 
Secretariaat Volkswagen LT Club, Poeldersdijk 4, 7156 RR Beltrum.
IBAN nummer: NL97.0373.0779.63 van de Rabobank te Heino onder vermelding van: nieuw lid VW LT-Club.
Voor buitenlandse betalingen: Bic nr. RABONL2U. IBAN nummer NL 97 RABO 0373 0779 63
Betaling,

Zodra dit bedrag, met vermelding van uw naam en kenteken, op onze rekening is bijgeschreven bent u officieel lid van de club U ontvangt dan de inlogcodes voor het ledengedeelte van de website en 4 maal per jaar het clubblad. Daarin staat o.a. informatie over treffens waar u zich voor in kunt schrijven Hier vindt u een machtigingsformulier om de penningmeester toestemming te geven de contributie jaarlijks af te schrijven zodat u daar geen omkijken meer naar heeft. Wij wijzen u erop dat het 1-2 weken duurt voor uw betaling bij ons bekend en verwerkt is. Wij hopen dat u veel plezier zult hebben van uw lidmaatschap.

LET OP, DE CONTRIBUTIE LOOPT GELIJK MET HET KALENDERJAAR.
Uw gegevens worden niet verstrekt aan derden, uitsluitend gebruikt voor clubdoeleinden. Niet volledig ingevulde aanmeldformulieren, of betalingen zonder aanmeldformulier kunnen niet in behandeling worden genomen.